Kurt Langballe

Gå til indhold

Hoved menu

Vise ord

Rettigheder og værdier er 2 sider af samme sag, men forskellen mellem en rettighed og en værdi er, at rettigheder tildeles du af andre med krav på andre, mens værdier er du selv medansvarlig for at få opfyldt.
Når du tildeles en ret udstyres du samtidig med et krav på andre.
Når retten formuleres som en værdi, fastholdes du som medansvarlig for opfyldelse af værdien.
Sociale rettigheder burde formuleres som værdier og tildeles som værdier, med ret til at få hjælp til at få opfyldt sine værdier.
Kurt Langballe 2013

Livet indeholder en uendelig række af fristelser,
- så Livet må bestå i at undgå at modstå fristelser.
Kurt Langballe 1989/2002

Forelskelse gør blind - kærlighed giver indsigt. Især i sig selv.
Kurt Langballe 1991, 99

Fællesskabet skal skabe mulighed for, at det enkelte menneske under ansvar over for sig selv og fællesskabet kan tilrettelægge sin tilværelse efter egne ønsker og behov uden derved at begrænse andre menneskers muligheder for at gøre ligeså.
Kurt Langballe 1989

Offentligt ansatte har både ret og pligt til at fremsætte ideer, også selv om kun få af ideerne omsættes til handling. Sådan er det med alt livgivende, der er en større produktion end produkter, men produktionen i sig selv er jo også ganske tilfredsstillende.
Kurt Langballe 1992

Du kan melde dig ud af fællesskabet
du kan løses fra ægteskabet
du kan gemme dig i kosteskabet
men du kan ikke forlade sjæleskabet ret længe ad gangen ! og samtidig bevare livet.
Kurt Langballe 6.92

En leder i det nye årtusinde er en person, der skaber resultater sammen med sine medarbejdere og måler kvaliteten på kundernes tilfredshed og ikke på den anvendte faglighed i udøvelse af arbejdet.  
Kurt Langballe 7.92, rev. 3.04

Glæd dig over det du har opnået, frem for at være utilfreds med det du ikke har opnået.
Kurt Langballe 8.92

Den rigtige beslutning er den beslutning, der iværksætter de handlinger, der fører frem til det ønskede resultat
De rigtige handlinger, er de handlinger, der er etisk forsvarlige, og som uden unødvendige omkostninger fører til det ønskede resultat.
Det rigtige resultat, er det resultat, der
opfylder det i fællesskab fastsatte  mål.
Kurt Langballe 1992

Mange mennesker finder, at det er bedre at videreføre nutiden eller gentage fortiden end at skabe fremtiden
Kurt Langballe nov. 03

Tal taler det sprog, som tales af dem, der taler med dem (tallene).
Kurt Langballe maj 04

Samarbejde er ikke at få andre til at gøre det eller noget af det du selv gør.
Det hedder arbejdsdeling!
Kurt Langballe

Man kan ikke snakke sig til rette om alt.
De fleste ting skal prøves i praksis.
Kurt Langballe

En visitator er et menneske, der kan give dig et afslag på en sådan måde, at det kan få dig til at føle dig meget bedre end du er.
Kurt Langballe maj 05

Del din tvivl med andre,
mon de tvivler lissom dig?
Lad blot ordene vandre,
led dig selv på rette vej
Kurt Langballe dec. 05

Læring drejer sig om at modtage indtryk, så de efterfølgende kan komme til udtryk på en sådan måde, at de efterlader aftryk og ikke møder for megen modtryk.
Kurt Langballe dec 05

Tro, er en form for sandhed for den enkelte. Troen kan være så sand, at den bliver blind for fakta.           
Kurt Langballe 020306    

Mistro er en form for tro, der er så sand, at den kan producere sine egne forklaringer med en sådan overbevisning, at fakta tilsidesættes.
Kurt Langballe 0306

Jeg frygter ikke sandhedens fakta. Jeg frygter troens sandhed.                                                             
Kurt Langballe 0306   

Den der ved lidt, tvivler ikke.
Den der ved mere, tvivler ofte.
Den er ved mest, tvivler altid.
Kurt Langballe august 06

Det er symptomatisk ved socialt arbejde, at når økonomien kommer på bordet, så forlader fornuften lokalet.
Kurt Langballe juli 2007

Det eneste der vokser, når det deles med andre, er viden (og kærlighed)
Kurt Langballe

Penge er roden til meget ondt, og kilden til mange glæder.
Kurt Langballe juli 2006

Det drejer sig ikke om at blive, men at være, men det er ikke nok at være, det er vigtigt at gøre, og at gøre noget af værdi for dig selv og for andre og at kunne glædes derved
Kurt Langballe 1995

Vælg ikke dit liv efter, hvad andre kan gøre for dig, men efter, hvad du kan gøre for dig selv og andre.

Der er altid en god grund til, at personer/ting ikke er som du forventer, at de skal være.
Kurt Langballe 1992

Den status, du har i kraft af at være borger, skal være den højeste samfundsværdi socialt, kulturelt og økonomisk  
Kurt Langballe 13.9.88

Resultatet er ikke menneskets drivkraft, men derimod menneskets andel af resultatet. Derfor må alt samarbejde bygge på, at hver enkelt deltager i samarbejdet kan se sin andel af resultatet, og at dette også er synligt for andre.
Kurt Langballe 16.4.97

Mange bruger mere tid på at diskutere og forklare det de gør, end på at diskutere, hvad det nytter, det de gør.
Kurt Langballe

Er man, eller bliver man, den man er?
Kurt Langballe

Jeg har ofte måttet høre for, ikke at ville fortælle, hvad de ansatte skulle, så de kunne tage stilling til om de ville!
Jeg har konstant arbejdet for, at de sammen med brugerne, har skullet finde ud af, at ville det, de skulle!
Det kan synes sært, også temmelig svært, men en dag får de det lært og så vil det føles kært.
Kurt Langballe dec.96

Forskellen på et formål og et mål er at:
formålet består, men målet forgår.

Der er forskel på at tale samme sprog og have et fælles sprog.
Dansk er vores fælles sprog, men det sikrer ikke, at vi automatisk forstår hinanden, hvis vi ikke

  •  taler samme sprog,

  •  har en klar ramme og

  •  har et fælles mål.  

KL’s Fælles sprog er ikke et talesprog, men et systemsprog til brug for dataopsamling. Men det sikrer ikke, at vi automatisk forstår disse data, hvis vi ikke har en klar ramme og et fælles mål!
Kurt Langballe sept. 2003

Man skal vide, at der er mere at vide for at vide, at man ikke ved nok. Og når man så ved hvor meget mere der er at vide, så ved man hvor lidt man egentlig ved.
Kurt Langballe 2000

Et er at kunne finde vej via paragrafferne og sikre en retmæssig ikke at forveksle med retfærdig opgaveløsning.
Et andet er at kunne finde livet i og imellem paragrafferne, så resultatet bliver et kvalitativt bidrag til det levede liv hos borgerne.
Kurt Langballe 0804

Med lov skal land bygges
Med aftaler skal samfund formes
Med værdier skal borger og samfund forenes.
Kurt Langballe

Fornægt ikke naturen, men bekræft kulturen.  
Kurt Langballe 9.92

Visitators ultimativt vigtigste opgaver er, at bevilge mindst mulig hjælp med størst mulig gavnlig virkning på borgerens liv.
Kurt Langballe

Det bedste ved at stille spørgsmål er, at få svar man kan bruge. Det værste er, at få svar man ikke kan lide. Det allerværste er, at få svar uden at have stillet et spørgsmål!
Kurt Langballe

Kun ved at spørge kan regne med at få svar, men husk: et svar er ikke en løsning, det er kun en åbning til en mulig løsning.
Kurt Langballe 2010

Det er fakta, at borgeren siger det hun siger, men det er ikke sikkert, at det borger siger, er fakta.
Kurt Langballe

Der er de, der tror og ikke tænker.
Så er der de, der tror og tænker, men alligevel tror
og endelig er der de, der tror, tænker og tvivler –
og så er der vi, der tror vi tænker og ikke ser, at alle andre tvivler.
Kurt Langballe

Det eneste vi med sikkerhed har, er nuet.
Alting forandrer sig over tid.
Intet er som det var, og intet forbliver som det er, men det skal nok blive godt alligevel.
Kurt Langballe 2009

Jeg er ligeglad med det at vinde, bare jeg ikke taber.
Kurt Langballe 2011

Der er få, der får ideer, de fleste kopierer.
Kurt Langballe 2012

Lad aldrig en pengetriller få magt,
reducer dem til at tælle og fortælle og
lad så kerneydelsernes fagrupper træffe beslutningerne
Kurt Langballe 2013

Økonomi og jura er ikke mål sig selv, men midler til at fremme menneskenes ønsker for det gode liv.
Kurt Langballe 2013

Alt, hvad der kan ske, vil ske.
Kurt Langballe 2015

Humanister ser kapitalen som en tjener, mens liberalisterne ser kapitalen som Herren.
Kurt Langballe 2016

Jeg går ikke i seng samme dag, som jeg står op, men jeg står op samme dag, som jeg går i seng!
2023


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu